29ο ΠΑΝΕΛΛ.ΟΜ.ΚΥΠΕΛΛΟ-ΠΕΡΙΦ. ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗ

Ομαδικό με 13 συναντήσεις, ΕΔΡΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Κωδικός: 115/1040

Ημ/νίες: 07/05/2011 - 28/05/2011