ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΟΜΑΔΑ Α΄ - "ΠΑΓΩΜΕΝΟΙ ΣΚΟΥΦΟΙ"

Πουλ 8 ατόμων, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Κωδικός: 115/241

Ημ/νίες: 15/01/2010 - 23/01/2010