ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΟΜΑΔΑ Β΄ - "ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΙ"

Πουλ 8 ατόμων, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Κωδικός: 115/242

Ημ/νίες: 15/01/2010 - 23/01/2010