7ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΤΥΦΛΩΝ-ΚΟΥΜΤΖΗΣ ΑΡΓ.

Διοργάνωση εξωτερικού, ΡΟΔΟΣ

Κωδικός: 116/323

Ημ/νίες: 28/08/2011 - 02/09/2011