5ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΣΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πουλ 12 ατόμων, ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

Κωδικός: 116/357

Ημ/νίες: 26/08/2011 - 30/09/2011