1ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΟ "ΣΑΧ" - ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΣ - ΓΚΡΟΥΠ 2

Πουλ 6 ατόμων, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδικός: 116/392

Ημ/νίες: 06/10/2011 - 03/11/2011