4ο ΠΑΝΕΛΛ.ΟΜ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-ΠΡΟΚΡ.ΕΣΣΝΘΧ

Ομαδικό με 29 συναντήσεις, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδικός: 116/1061

Ημ/νίες: 22/10/2011 - 19/11/2011