2ο ROUND ROBIN "ΣΑΧ" - ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΣ - ΓΚΡΟΥΠ 2

Πουλ 6 ατόμων, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδικός: 116/415

Ημ/νίες: 05/11/2011 - 03/12/2011