ΟΜ.ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤ."ΣΠ.ΜΠΙΚΟΣ"2011-Γ΄ΟΜ.-Β΄ΜΕΡΟΣ

Ομαδικό με 43 συναντήσεις, ΕΔΡΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Κωδικός: 117/1009

Ημ/νίες: 05/11/2011 - 17/12/2011