ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ Α΄ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓ. ΕΣΣΝΑ 2012

Ομαδικό με 53 συναντήσεις, ΕΔΡΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Κωδικός: 117/1014

Ημ/νίες: 14/01/2012 - 17/03/2012