2ο ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΝΕΩΝ - ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝ.

Διοργάνωση εξωτερικού, ΤΟΥΡΚΙΑ

Κωδικός: 102/294

Ημ/νίες: 19/08/2004 - 26/08/2004