13ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤ. ΠΡΩΤ/ΜΑ - ΜΠΑΛΟΚΑΣ ΔΗΜ.

Διοργάνωση εξωτερικού, PLOVDIV - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Κωδικός: 117/123

Ημ/νίες: 19/03/2012 - 30/03/2012