13ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤ. ΠΡΩΤ/ΜΑ - ΜΑΝΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διοργάνωση εξωτερικού, PLOVDIV - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Κωδικός: 117/124

Ημ/νίες: 19/03/2012 - 30/03/2012