ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ Α΄ ΕΘΝΙΚΗΣ-ΠΡΟΚΡ. ΕΣΣΝΘΧ-ΕΣΣΑΜΘ

Ομαδικό με 48 συναντήσεις, ΕΔΡΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Κωδικός: 117/1020

Ημ/νίες: 14/01/2012 - 31/03/2012