ΝΕΑΝΙΚΟ ΕΣ.ΠΡΩΤ. ΣΚΑΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 4ο ΤΜΗΜΑ

Πουλ 10 ατόμων, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κωδικός: 117/216

Ημ/νίες: 13/01/2012 - 11/05/2012