ΝΕΑΝΙΚΟ ΕΣ.ΠΡΩΤ. ΣΚΑΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 1ο ΤΜΗΜΑ

Πουλ 11 ατόμων, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κωδικός: 117/213

Ημ/νίες: 12/01/2012 - 10/05/2012