ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤ. ΕΣΣΚΕΔΥΜ

Ομαδικό με 10 συναντήσεις, ΕΔΡΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Κωδικός: 117/1037

Ημ/νίες: 18/02/2012 - 21/04/2012