6ο ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ/ΜΑ ΣΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-Α΄ΓΥΡΟΣ-ΟΜΙΛΟΣ 12

Πουλ 4 ατόμων, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Κωδικός: 118/351,Α

Ημ/νίες: 20/07/2012 - 31/08/2012