ΝΕΑΝΙΚΟ ΕΣ. ΠΡΩΤ. ΣΚΑΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 2ο ΤΜΗΜΑ

Πουλ 6 ατόμων, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κωδικός: 119/246, Β

Ημ/νίες: 14/03/2013 - 26/03/2013