2ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΟ ΣΑΧ

Ελβετικό 7 γύρων, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδικός: 120/254

Ημ/νίες: 14/04/2013 - 09/06/2013

  1 2 3 4 5 6 7
1 ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 13 1 4 ½ 2 1 3 1 6 1 5 1 7
2 ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 12 1 8 ½ 1 1 5 1 4 ½ 3 1 6
3 ΜΠΡΙΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 10 1 16 1 8 0 1 1 11 ½ 2 1 5
4 ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 16 0 1 1 7 1 10 0 2 ½ 6 1 11
5 ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 7 1 6 1 10 0 2 1 13 0 1 0 3
6 ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1 14 0 5 1 11 1 8 0 1 ½ 4 0 2
7 ΜΠΑΤΣΗ ΛΗΔΑ 0 5 1 14 0 4 ½ 9 1 10 1 12 0 1
8 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 11 0 2 0 3 0 6 1 9 ½ 13 1 14
9 ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ - ΧΑΤΖΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 15 0 12 ½ 7 0 8 1 16 1 13
10 ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 3 1 13 0 5 0 4 0 7 0 14 + 15
11 ΤΖΙΜΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 8 1 12 0 6 1 16 0 3 1 15 0 4
12 ΜΠΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 2 0 11 1 9 0 13 1 15 0 7 1 16
13 ΜΙΧΑΛΑΙΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 0 1 0 10 1 14 1 12 0 5 ½ 8 0 9
14 ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 6 0 7 0 13 ½ 15 1 16 1 10 0 8
15 ΒΛΑΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 9 ½ 16 ½ 14 0 12 0 11 - 10
16 ΞΑΝΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 4 0 3 ½ 15 0 11 0 14 0 9 0 12