ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΤ. ΠΡΩΤ. - ΠΡΟΚΡ.ΕΣΣΑΜΘ - ΟΜΙΛΟΣ Δ΄

Ελβετικό 5 γύρων, ΚΑΒΑΛΑ

Κωδικός: 120/272

Ημ/νίες: 20/06/2013 - 28/06/2013