7ο ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. -14 ΣΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πουλ 6 ατόμων, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Κωδικός: 120/315,Α

Ημ/νίες: 02/08/2013 - 24/08/2013