29ο ΕΥΡΩΠ. ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ - ΜΕΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διοργάνωση εξωτερικού, ΡΟΔΟΣ

Κωδικός: 120/392

Ημ/νίες: 19/10/2013 - 25/10/2013