ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤ. ΕΘΝ. ΟΜΑΔΩΝ - ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Διοργάνωση εξωτερικού, ΒΑΡΣΟΒΙΑ

Κωδικός: 120/407

Ημ/νίες: 07/11/2013 - 16/11/2013