ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤ/ΤΑ - ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.

Διοργάνωση εξωτερικού, URGUP - ΤΟΥΡΚΙΑ

Κωδικός: 102/299

Ημ/νίες: 28/07/2004 - 06/08/2004