ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΤΥΦΛΩΝ - ΛΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

Διοργάνωση εξωτερικού, ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Κωδικός: 121/154

Ημ/νίες: 04/05/2014 - 13/05/2014