8ο ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ/ΜΑ ΣΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΟΜ. 16>

Πουλ 5 ατόμων, ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

Κωδικός: 122/309,Α

Ημ/νίες: 15/08/2014 - 05/09/2014