ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤ. - ΧΑΖΔΕΝ Ι.

Διοργάνωση εξωτερικού, ΚΑΒΑΛΑ

Κωδικός: 122/380

Ημ/νίες: 16/06/2014 - 25/06/2014