ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤ. - ΤΣΙΡΑΜΠΙΔΗΣ Κ.

Διοργάνωση εξωτερικού, ΚΑΒΑΛΑ

Κωδικός: 122/419

Ημ/νίες: 16/06/2014 - 25/06/2014