ΑΤΟΜΙΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤ/ΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2005 - Κ -8

Ελβετικό 5 γύρων, ΑΘΗΝΑ

Κωδικός: 103/53

Ημ/νίες: 26/12/2004 - 03/01/2005