9ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΣΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πουλ 8 ατόμων, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Κωδικός: 124/264

Ημ/νίες: 24/07/2015 - 07/08/2015