ΥΠΟΛΟΙΠΑ Φ.Α. ΕΤΟΥΣ 2004

Ομαδικό με 0 συναντήσεις, ΕΔΡΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Κωδικός: 103/1007

Ημ/νίες: 31/12/2003 - 30/12/2004