ΕΣ. ΠΡΩΤ.ΑΘΛ.ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΑΛΑΞΙΑ-ΟΜ.ΠΑΙΔΩΝ

Πουλ 6 ατόμων, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδικός: 125/32

Ημ/νίες: 10/12/2015 - 18/12/2015