4ο ROUND ROBIN ΣΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΚΡΟΥΠ Β΄

Πουλ 10 ατόμων, ΛΑΡΙΣΑ

Κωδικός: 125/83

Ημ/νίες: 23/10/2015 - 25/12/2015