ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤ/ΤΑ 2005 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ ΕΣΣΠΕΠ - ΚΟΡ.

Ομαδικό με 0 συναντήσεις, ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Κωδικός: 103/94

Ημ/νίες: 19/02/2005 - 19/02/2005