ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ - ΜΠΛΙΤΣΑΣ ΟΡ.

Διοργάνωση εξωτερικού, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Κωδικός: 126/344

Ημ/νίες: 16/06/2016 - 24/06/2016