ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ - ΠΑΝΤΖΙΑΡΕΛΑΣ Γ.-Δ.

Διοργάνωση εξωτερικού, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Κωδικός: 126/345

Ημ/νίες: 16/06/2016 - 24/06/2016