ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ - ΚΟΥΚΟΥΜΠΗ ΑΘ.

Διοργάνωση εξωτερικού, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Κωδικός: 126/355

Ημ/νίες: 16/06/2016 - 24/06/2016