ΠΕΡΙΦ.ΟΜ.ΠΡΩΤ. ΠΑΙΔΩΝ/ΚΟΡΑΣ.-16 ΑΝ.ΣΤΕΡΕΑΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ

Ομαδικό με 6 συναντήσεις, ΕΔΡΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Κωδικός: 126/1079

Ημ/νίες: 05/11/2016 - 19/11/2016