ΚΥΠΕΛΛ ΟΜΑΔΩΝ "ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΠ.ΜΠΙΚΟΥ" - ΟΜ. Α2

Ομαδικό με 4 συναντήσεις, ΕΔΡΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Κωδικός: 126/1078

Ημ/νίες: 05/11/2016 - 17/12/2016