ΚΥΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Ν ΣΤΡΟΦΑΛΗΣ Β ΟΜΙΛ ΥΠΟΛ ΦΑ

Ομαδικό με 9 συναντήσεις, ΑΤΤΙΚΗ

Κωδικός: 128/404

Ημ/νίες: 14/01/2017 - 04/03/2017