3ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΣΣ ΠΕΥΚΩΝ - Α΄ ΦΑΣΗ - 4ος ΟΜ.

Πουλ 0 ατόμων, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδικός: 103/145

Ημ/νίες: 02/12/2004 - 04/12/2004