ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΠΑΓΚΟΡ. G.08 - ΠΡΟΚΡ. ΕΣΣΝΘΧ

Ελβετικό 7 γύρων, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδικός: 103/180

Ημ/νίες: 02/01/2005 - 08/01/2005