ΠΕΡΙΦ. ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ 2005-ΤΟΠ. ΚΑΤ. ΕΣΣΝΘΧ

Ομαδικό με 0 συναντήσεις, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδικός: 103/1034

Ημ/νίες: 19/02/2005 - 07/05/2005