ΝΕΑΝΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΣΚΑΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ

Πουλ 12 ατόμων, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κωδικός: 104/218

Ημ/νίες: 16/01/2005 - 17/06/2005