ΠΡΩΤ/ΜΑ ΑΓΟΡΙΩΝ -16 ΕΤΩΝ ΑΟ "ΛΑΤΩ" ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πουλ 4 ατόμων, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

Κωδικός: 104/233

Ημ/νίες: 29/04/2005 - 20/05/2005