ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤ/ΤΑ 2005 ΚΟΡΙΤΣΙΑ -8

Πουλ 10 ατόμων, ΕΡΜΙΟΝΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Κωδικός: 104/248

Ημ/νίες: 25/06/2005 - 01/07/2005