8ο ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΤ. ΠΡΩΤ/ΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2005

Πουλ 4 ατόμων, ΔΙΣΤΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Κωδικός: 104/258

Ημ/νίες: 10/06/2005 - 19/06/2005