ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΠΡΟΚΡ.

Πουλ 12 ατόμων, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Κωδικός: 104/279

Ημ/νίες: 31/12/2004 - 27/02/2005