ΔΙΑΣ. ΠΡΩΤ/ΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΕΩΝ 2005 - ΠΡΟΚΡ. ΕΣΣΑΜΘ

Ομαδικό με 8 συναντήσεις, ΕΔΡΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Κωδικός: 104/1012

Ημ/νίες: 08/10/2005 - 29/10/2005